Drie mogelijkheden - Documents

Drie mogelijkheden

Please download to get full document.

View again

of 31
7 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Drie mogelijkheden. Jezus was gestoord Jezus was een bedrieger Jezus was God. De komende lessen. Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons leven?
Document Share
Document Transcript
Drie mogelijkheden
 • Jezus was gestoord
 • Jezus was een bedrieger
 • Jezus was God
 • De komende lessen Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons leven? Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Hoe kan ik het kwade weerstaan? Geneest God vandaag de dag nog? Waarom is er de kerk? Wat is het doel van mijn leven?Wat weet jij van Jezus?Wat vind jij van Jezus?Jezus vergeeft (op welk gezag?!)Overspelige vrouwhttp://www.youtube.com/watch?v=gHZFB1dXSosGods aanpak om de relatie met de mensen te herstellen!Het probleemDe oplossingHet resultaatEllende in de wereld?!Misdaad in Nederland(Rotterdam is de ‘gevaarlijkste’ stad)http://www.ad.nl/ad/nl/1401/home/integration/nmc/frameset/nieuws/misdaadmeter.dhtmlMartelvoertuigenWaarom is een martel- en executiewerktuig het meest voorkomende en herkenbare symbool van het christelijk geloof?Jezus Het probleemDe oplossingHet resultaatZonde!Je doel missenScheppingGod heeft de wereld en de mensen gemaakt met een doel: namelijk dat we allemaal gelukkig zijn en dat we goede relaties hebben met God zelf en met de mensen om ons heen!Het probleemWe doen zo ons best …… maar het lukt vaak niet!Welk doel heb jij met je leven?Het probleem is dat we regelmatig ons doel missen. De Bijbel en christenen noemen dat zonde!Dit zou ik willen veranderen in de wereld: Dit zou ik willen veranderen in mijn directe omgeving:Dit zou ik willen veranderen in mijn eigen leven:Voorbeeld 2Welk effect heeft de zonde?Wat zijn zonden?diefstalziekteonzekerheidgewelddoodpijnhaatZONDEruzieegoïsmevechtlustmisbruikjaloeziemoordmishandelinghebzuchtWaarom is er zonde?
 • Het verhaal van Adam en Eva en de slang
 • Ze willen graag zijn zoals God.
 • De relatie met God is verbroken.
 • GodMensZONDE
 • Vervuild
 • Heeft macht
 • Verdient straf
 • Maakt scheiding
 • GodMensDe oplossing
 • God werd mens in Jezus.
 • God zelf is mens geworden in Jezus Christus. Op die manier heeft hij veel van de ellende die wij meemaken in ons leven zelf ervaren.
 • Het leven
 • Jezus liet in zijn leven ons zien hoe God ons bedoeld heeft.
 • Jezus vertelde hoe God wil dat wij leven.
 • Jezus genas en wekte doden op. God wilde geen lijden.
 • Jezus leefde in sterke verbondenheid met de Vader.
 • De dood
 • Jezus stierf aan het kruis in onze plaats
 • Jezus werd eerst gemarteld en toen aan het kruis gespijkerd.
 • Totaal van God verlaten.
 • HET IS VOLBRACHTMijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?The PassionTHE PASSION: http://www.youtube.com/watch?v=23-Zf9SmpT0Het resultaat
 • God had ons zo lief dat hij zijn enig geboren zoon geofferd heeft.
 • God herstelt de relatie met ons.
 • Jezus is gestorven, zodat wij kunnen leven.
 • Wat Jezus heeft gedaan geldt nu nog steeds voor ons, voor jou en voor mij!
 • Bak met water en inktpennenZonden verdwijnen…diefstalziekteonzekerheidgewelddoodpijnhaatZONDEruzieegoïsmevechtlustmisbruikjaloeziemoordmishandelinghebzuchtVERGEVING
 • De vervuiling van de zonden is weggewassen.
 • De macht van de zonde is verbroken
 • De verdiende straf op de zonde is betaald
 • De scheiding is geheeld.
 • Een leeg graf…De weg is open naar het eeuwige leven!
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks