Webcruiter presentasjon mai 2016

Please download to get full document.

View again

of 11
160 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
1. webcruiter.no | webcruiter.se 2. webcruiter.no | webcruiter.se HVEM ER WE? 40 entusiastiske og engasjerte medarbeidere Formidler over 1 million jobbsøknader årlig 1…
Document Share
Document Transcript
 • 1. webcruiter.no | webcruiter.se
 • 2. webcruiter.no | webcruiter.se HVEM ER WE? 40 entusiastiske og engasjerte medarbeidere Formidler over 1 million jobbsøknader årlig 1 400 kunder og brukes i over 50 land
 • 3. webcruiter.no | webcruiter.se EFFEKTIVISERING MED AUTOMATISKE PROSESSER Utarbeide av annonse Utlyse stilling Motta søknader Sende brev Søkelister Utvelgelse Lage/sende Jobbtilbud Avslagsbrev Stillings-beskrivelse Screening /test Ansettelse CV- database Mache mot stilling Utarbeide jobbanalyse Lage intervjuskjema 1 og 2. .gangs intervju Tester Lage refskjema Ref intervju Ansettelse Leder HR HR Leder Auto Leder/ HR HR Leder/ HR HRHR KPI KPI KPI KPIKPI
 • 4. webcruiter.no | webcruiter.se JOBBSØKER ANNO 2016
 • 5. webcruiter.no | webcruiter.se STILLINGSANNONSERING – JOBBSØKER ADFERD Jobb- søkere
 • 6. webcruiter.no | webcruiter.se 50 % av jobbsøkere bruker Google som sin startside for søk etter ledige stillinger. Finner de din bedrift?  Jucan.no er Webcruiters egne jobbportal  Jucan.no er optimalisert for ledige stilinger søk på google  Jucan.no består av over 600 000 sider som er optimalisert for Google. GOOGLE – NORGES STØRSTE JOBBPORTAL
 • 7. webcruiter.no | webcruiter.se Digital synlighet Webcruiter har flere produkter som kan øke den digitale synligheten til våre kunder. Under finner du en kort beskrivelse av de forskjellig produktene. Jucan.no Webcruiters egen stillingsportal hvor alle publiserte stillinger ligger gratis ute til enhver tid. Jucan.no – nisje sider. Synlige for Google når det søkes etter «ledige stillinger» + nisje (fagfelt, sted, bransje). Betalt tjeneste. Bedrifsprofil på Jucan.no. Presentasjon av bedriften med bilder/video/logo/tekst/SoMe og oversikt over alle ledige stillinger. Responsivt design og SEO. Betalt tjeneste. Logoknapp på Jucan.no Ekstra profilering av kundens logo og direkte lenke til bedriftsprofilen på Jucan.no. Betalt tjeneste. Bannerannonsering – Jucan.no Annonseplass på forsiden og alle nisjesider. Kan brukes for å profilere kampanjer eller bedriften. Betalt tjeneste Ledig stilling side på Facebook Egen side på kundens facebookside hvor de kan ha lenker til ledige stilllinger/egen karriereside/video. Fast oppsett. Betalt tjeneste. Webcruiter har flere produkter som kan øke den digitale synligheten til våre kunder. Under finner du en kort beskrivelse av de forskjellig produktene.
 • 8. webcruiter.no | webcruiter.se  søke jobb fra sin mobil på under 2 minutter  trenger kun å registrere navn, epost og mobil  kan legge ved bilde  kan overføre CV i word- eller pdf-format til strukturert Webcruiter-CV  kan laste opp vedlegg fra skylagringstjenester UNIK INNGANG FOR JOBBSØKER
 • 9. webcruiter.no | webcruiter.se KANALEFFEKTIVITET Finn 4% Hjemmeside 66% Jucan 12% WE-pålogget bruker 7% Manuelt registrert 0% Udefinert 4% WE - jobbagent 4% WE-tips en venn 1% WE-jobbportal 2% Finn 5% Hjemmeside 75% Manuelt registrert 3% Pålogget bruker 3% Jucan 9% Udefinert 3% WE-tips en venn 2% Måler hvilke mediekanaler søkerne kommer fra Måler hvilke mediekanaler de vi ansetter kommer fra
 • 10. webcruiter.no | webcruiter.se WE VIL VÆRE DIN BUSINESSPARTNER • Som leverer en moderne og effektiv rekrutteringsløsning • Som kan rekruttering • Som gir gode jobbsøkeropplevelser • Som gir dere full oversikt og måleparametere
 • 11. webcruiter.no | webcruiter.se KONTAKTINFORMASJON Britt Gabrielsen Rådgiver FØLG WEBCRUITER PÅ 982 55 072 britt@webcruiter.no Britt Gabrielsen ttirb1967
 • Search Related
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks