Iadul, Diavolul Si Cum Sa-ti Vinzi Sufletul

Please download to get full document.

View again

of 5
52 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Iadul, Diavolul si Cum să-ţi vinzi sufletul Satan cu siguranţă a fost cel mai bun prieten pe care biserica l-a avut vreodată, pentru că a păstrat-o în afacere în toţi aceşti ani. Falsa doctrină despre Iad şi Diavol a permis Bisericilor Protestantă şi Catolică să înflorească foarte mult. Fără un Diavol pe care să-l arate cu degetul, religioşii căii mâinii drepte nu ar fi avut nimic prin care să-şi ameninţe discipolii. Satan vă duce în ispită ; Satan este prinţul răului ; Satan este vicios, cru
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  Iadul, Diavolul si Cum să-ţi vinzi sufletulSatan cu siguranţă a fost cel mai bun prieten pe care biserica l-a avutvreodată, pentru că a păstrat-o în afacere în toţi aceşti ani. Falsa doctrinădespre Iad şi Diavol a permis Bisericilor Protestantă şi Catolică să înfloreascăfoarte mult. Fără un Diavol pe care să-l arate cu degetul, religioşii căiimâinii drepte nu ar fi avut nimic prin care să-şi ameninţe discipolii. Satan văduce în ispită ; Satan este prinţul răului ; Satan este vicios, crud, brutal, avertizează aceştia. Dacă vă lăsaţi ispitit de Diavol, cu certitudine veţisuferi osânda veşnică şi veţi arde în Iad. Înţelesul semantic al numelui Satan este acela de adversar , opoziţie sau acuzator . Adevăratul cuvânt diavol provine din Indianul devil care înseamnă zeu . Satan reprezintă opoziţia faţă de toate religiile care servesc laamăgirea omului şi care îl fac să se simtă vinovat pentru instinctele salenaturale. I s-a atribuit un rol negativ, pur şi simplu pentru că el reprezintăaspectele carnale, pământeşti şi lumeşti ale vieţii.Satan, conducătorul dracilor din Lumea Vestică, era la srcine un înger a căruisarcină era aceea de a raporta lui Dumnezeu lipsurile oamenilor. Nu doar până înSecolul al XIV-lea el era înfăţişat ca o zeitate rea, în parte om, în parteanimal, cu coarne şi copite ca ale ţapului. Înainte ca Creştinismul să-i deanumele de Satan, Lucifer, etc., partea trupească a naturii umane era guvernatăde zeul apelat ca Dionysos sau Pan, descris ca satir sau faun de către Greci.Pan era iniţial personajul bun care simboliza fertilitatea şi fecunditatea.Oridecâteori o naţiune se prezintă sub o nouă formă de guvernare, eroiitrecutului devin ticăloşii prezentului. La fel este cu religia. Creştiniitimpurii credeau că zeităţile păgâne erau draci şi că a te ocupa de ei însemna magie neagră. Evenimentele paradiziace miraculoase ei le-au denumit magiealbă ; aceasta însemna fragmentarea sufletului în două. Zeii vechi nu mor, ei seprăbuşesc în Iad şi devin draci. Sperietoarea (bogey), spiriduşul (goblin) sauBaubau (bugaboo) folosiţi pentru a speria copii sunt nume derivate din Slavonul Bog care înseamnă zeu la fel ca şi Bhaga în Hindusă.Multe plăceri respectate înainte de venirea Creştinismului au fost condamnate denoua religie. A fost necesară puţină răsucire pentru a transforma coarnele şicopitele despicate ale lui Pan în cel mai convingător diavol! Atributele lui Panau putut fi cu dibăcie schimbate în păcate atrăgătoare-de-pedeapsă şi astfelmetamorfoza era completă.Asocierea ţapului cu diavolul este găsită în Biblia Creştină, unde ziua cea maisfântă a anului, Ziua Răscumpărării, era celebrată prin tragerea la sorţi a doiţapi fără cusur , unul pentru a fi oferit lui Dumnezeu, şi altul lui Azazel.Ţapul purtând păcatele oamenilor era condus în deşert şi devenea ţapispăşitor . Aceasta este srcinea ţapului folosit încă în ceremonii gazdă la felcum era folosit în Egipt, unde odată pe an este sacrificat unui Zeu.Diavolii omenirii sunt mulţi şi srcinile lor diverse. Îndeplinirea RitualuluiSatanic nu acceptă invocarea demonilor; această practică este urmată numai deaceia care manifestă frică faţă de forţele teribile pe care le conjură.După cum se presupune, demonii sunt spirite malefice cu atribute conducătoare ladeteriorarea oamenilor şi evenimentelor cu care intră în contact. CuvântulGrecesc demon însemna un spirit gardian sau sursă de inspiraţie, şi pentru a fisiguri, mai târziu teologii au inventat legiune după legiune de aceşti vestitoride inspiraţie -- toţi răutăcioşi.Un indicator al laşităţii magicienilor căii măinii drepte este practicainvocării unui demon particular (despre care se presupunea că este un mic  slujitor al diavolului) pentru a îndeplini porunca. Ipoteza era că demonul,fiind doar un lacheu al diavolului, este mai uşor de controlat. Ştiinţa Ocultădeclară că numai cel mai formidabil protejat sau vrăjitor nebun de legat arîncerca să îl invoce pe Diavolul însuşi.Satanistul nu invocă pe furiş aceşti diavoli mai mici , ci cu îndrăzneală îiimplică pe aceia din armata infernală a fărădelegilor fără sfârşit -- peDiavolii înşişi.Teologii au catalogat câteva dintre numele diavolilor în listele lor de demoni,cum era de aşteptat, însă registrul conţine numele cele mai semnificativeutilizate în ritualul Satanic. Acestea sunt numele şi srcinile Zeilor şiZeiţelor invocate, care formează o mare parte din ocupanţii Palatului Regal alIadului:Prinţii Celor Patru Coroane ai IaduluiSATAN -- (Hebrew) adversary, opposite, accuser, Lord of fire, the inferno, thesouthLUCIFER -- (Roman) bringer of light, enlightenment, the air, the morning star,the eastBELIAL -- (Hebrew) without a master, baseness of the earth, independence, thenorthLEVIATHAN -- (Hebrew) the serpent out of the deeps, the sea, the westNumele DiaboliceAbaddon -- (Hebrew) the destroyerAdramelech -- Samarian devilAhpuch -- Mayan devilAhriman -- Mazdean devilAmon -- Egyptian ram-headed god of life and reproductionApollyon -- Greek synonym for Satan, the arch fiendAsmodeus -- Hebrew devil of sensuality and luxury, srcinally creature ofjudgement Astaroth -- Phoenician goddess of lasciviousness, equivalent of BabylonianIshtarAzazel -- (Hebrew) taught man to make weapons of war, introduced cosmeticsBaalberith -- Canaanite Lord of the covenant who was later made a devilBalaam -- Hebrew devil of avarice and greedBaphomet -- worshipped by the Templars as symbolic of SatanBast -- Egyptian goddess of pleasure represented by the catBeelzebub -- (Hebrew) Lord of the Flies, taken from symbolism of the scarabBeheboth -- Hebrew personification of Satan in the form of an ElephantBeherit -- Syriac name for SatanBilé -- Celtic god of HellChemosh -- national god of Moabites, later a devilCimeries -- rides a black horse and rules AfricaCoyote -- American Indian devilDagon -- Philistine avenging devil of the seaDamballa -- Voodoo serpent godDemogorgon -- Greek name of the devil, it is said should not be known to mortalsDiabolus -- (Greek) flowing downwards Dracula -- Romanian name for devilEmma-O -- Japanese ruler of HellEuronymous -- Greek prince of DeathFenriz -- Son of Loki, depicted as a wolfGorgo -- dim. of Demogorgon, Greek name of the DevilHaborym -- Hebrew synonym for SatanHecate -- Greek goddess of the underworld and witchcraft  Ishtar -- Babylonian goddess of fertilityKali -- (Hindu) daughter of Shiva, high priestess of the ThuggeesLilith -- Hebrew female devil, Adam's first wife who taught him the ropesLoki -- Teutonic devilMammon -- Aramaic god of wealth and profitMania -- Etruscan goddess of HellMantus -- Etruscan god of HellMarduk -- God of the city of BabylonMastema -- Hebrew synonym for SatanMelek Taus -- Yezidi devilMephistopheles -- (Greek) he who shuns the light, q. v. FaustMetztli -- Aztec goddess of the nightMictian -- Aztec god of deathMidgart -- son of Loki, depicted as a serpentMilcom -- Ammonite devilMoloch -- Phoenician and Canaanite devilMormo -- (Greek) King of the Ghouls, consort of HecateNaamah -- Hebrew female devil of seductionNergal -- Babylonian god of HadesNihasa -- American Indian devilNija -- Polish god of the underworldO-Yama -- Japanese name for SatanPan -- Greek god of lust, later relegated to devildomPluto -- Greek god of the underworldProserpine -- Greek queen of the underworldPwcca -- Welsh name for SatanRimmon -- Syrian devil worshipped at DamascusSabazios -- Phrygian srcin, identified with Dionysos, snake worshipSaitan -- Enochian equivalent of SatanSammael -- (Hebrew) venom of God Samnu -- Central Asian devilSedit -- American Indian devilSekhmet -- Egyptian goddess of vengeanceSet -- Egyptian devilShaitan -- Arabic name for SatanShiva -- (Hindu) the destroyerSupay -- Inca god of the underworldT'an-mo -- Chinese counterpart to the devil, covetousness, desireTchort -- Russian name for Satan, black god Tezcatlipoca -- Aztec god of HellThamuz -- Sumerian god who later was relegated to devildomThoth -- Egyptian god of magicTunrida -- Scandinavian female devilTyphon -- Greek personification of SatanYaotzin -- Aztec god of HellYen-lo-Wang -- Chinese ruler of HellDiavolii religiilor trecutului au întotdeauna, cel puţin în parte,caracteristici animale, mărturie a nevoii constante a omului de a nega că şi eleste un animal, pentru că a face astfel ar putea sluji unei puternice lovituridată ego-ului său secătuit.The pig was despised by the Jews and the Egyptians. It symbolized the gods Frey,Osiris, Adonis, Persephone, Attis, and Demeter, and was sacrificed to Osiris andthe Moon. But, in time, it became degraded into a devil. The Phoeniciansworshipped a fly god, Baal, from wich comes the devil, Beelzebub. Both Baal andBeelzebub are identical to the dung beetle or scarabaeus of the Egyptians whichappeared to resurrect itself, much as the mythical bird, the phoenix, rose fromits own ashes. The ancient Jews believed, through their contact with thePersians, that the two great forces in the world were Ahura-Mazda, the god of  fire, light, life, and goodness; and Ahriman, the serpent, the god of darkness,destruction, death, and evil. These, and countless other examples, not onlydepict man's devils as animals, but also show his need to sacrifice the srcinalanimal gods and demote them to his devils.At the time of the Reformation, in the Sixteenth Century, the alchemist, Dr.Johann Faustus, discovered a method of summoning a demon -- Mephistopheles --from Hell and making a pact with him. He signed a contract in blood to turn hissoul over to Mephistopheles in return for the feeling of youth, and at oncebecame young. When the time came for Fautus to die, he retired to his room andwas blown to bits as though his laboratory had exploded. This story is a protestof the times (the Sixteenth Century) against science, chemistry, and magic.To become a Satanist, it is unnecessary to sell your soul to the Devil or tomake a pact with Satan. This threat was devised by Christianity to terrorizepeople so they would not stray from the fold. With scolding fingers andtrembling voices, they taught their followers that if they gave in to thetemptations of Satan, and lived their lives according to their naturalpredilections, they would have to pay for their sinful pleasures by giving theirsouls to Satan and suffering in Hell for all eternity. People were led tobelieve that a pure soul was a passport to everlasting life.Pious prophets have taught man to fear Satan. But what of terms like Godfearing ? If God is so mercifull, why do people have to fear him? Are we tobelieve there is nowhere we can turn to escape fear? If you have to fear God,why not be Satan fearing and at least have the fun that being God fearingdenies you? Without such wholesale fear religionists would have had nothing withwhich to wield power over their followers.The Teutonic Goddess of Dead and daughter of Loki was named Hel, a pagan god oftorture and punishment. Another L was added when the books of the OldTestament were formulated. The prophets who wrote the Bible did not know theword Hell ; They used the Hebrew Sheol and the Greek Hades, which meant thegrave; also the Greek Tartaros, which was the adobe of fallen angels, theunderworld (inside the earth), and Gehenna, which was a valley near Jerusalemwhere Moloch reigned and garbage was dumped and burned. It is from this that theChristian Church has evolved the idea of fire and brimstone in Hell.The Protestant Hell and the Catholic Hell are places of eternal punishment;however, the Catholics also believed there is a Purgatory where all souls gofor a time, and a Limbo where unbaptized souls go. The Buddhist Hell isdivided into eight sections, the first seven of which can be expiated. Theecclesiastical description of Hell is that of a horrible place of fire andtorment; in Dante's Inferno, and in northern climes, it was thought to be an icycold region, a giant refrigerator.(Even with the threats of eternal damnation and soul roasting, Christianmissionaries have run across some who were not so quick to swallow their drivel.Pleasure and pain, like beauty, are in the eye of the beholder. So, whenmissionaries ventured to Alaska and warned the Eskimos of the horrors of Helland the blazing lake of fire awaiting transgressors, they eagerly asked: How dowe get there? !)Most Satanists do not accept Satan as an anthopomorphic being with cloovenhooves, a barbed tail, and horns. He merely represents a force of nature -- thepowers of darkness which have been named just that because no religion has takenthese forces out of the darkness. Nor has science been able to apply technicalterminology to this force. It is an untapped reservoir that few can make use ofbecause they lack the ability to use a tool without having to first break downand label all the parts which make it run. It is this incessant need to analyzewhich prohibits most people from taking advantage of this many faceted key to
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x