GAUZY, s. r.o Představení společnosti Otakar Školoud, technický ředitel

Please download to get full document.

View again

of 8
7 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
GAUZY, s. r.o Představení společnosti Otakar Školoud, technický ředitel. Představení GAUZY , s.r.o. Společnost GAUZY byla založena v roce 2003 s cílem nabídnout kompletní portfolio služeb z oblasti informačních a
Document Share
Document Transcript
GAUZY, s.r.oPředstavení společnostiOtakar Školoud, technický ředitelPředstavení GAUZY, s.r.o.Společnost GAUZY byla založena v roce 2003 s cílem nabídnout kompletní portfolio služeb z oblasti informačních atelekomunikačních technologií (ICT) pro drobné podnikatele, malé a střední firmy a velké korporace.Naším primárním zaměřením je poskytovat služby vysoce kvalitní služby s individuálním přístupem k zákazníkovi v celé šířiportfolia služeb Outsourcingu ICT.V roce 2005 rozšířili naše portfolio o služby datového centra a pronájem licencí Microsoft v programu SPLA s cílem poskytovat efektivní a flexibilní infrastrukturu bez nutnosti investic. Partnerství se společností Parallels a podpora společnosti Microsoft nám na umožnilo uvést na trh v roce 2007 jedinečné řešení pro hostovaný Exchange a SharePoint. Zákazníkům nejen ze sektoru SMB tak nabízíme nástroj na zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti aniž by museli investovat do vlastní infrastruktury a správy IT.Naši partneři a certifikace:„K našim klientům přistupujeme vždy individuálně tak, aby naše služby plně pokryly jejich potřeby a umožnily efektivní růst obchodu.“Miroslav Radvan, obchodní ředitel GAUZY, s.r.o.Portfolio služeb GAUZY
 • Kompletní a garantované řešení potřeb ICT pro podnikatele, malé společnosti a střední firmya IT společnosti
 • Hostovaný Exchange a SharePoint
 • Profesionální e-mail a web pro spolupráci v týmu
 • Server Hosting
 • Virtuální privátní servery
 • Vyhrazený virtuální server s ovládacím panelem nejen pro webhosting
 • ManagedServery
 • Spravované dedikované servery a úložiště pro podnikovou infrastrukturu
 • malých a středních firem
 • Telekomunikace
 • Připojení k sítí Internet a firemní VPN
 • Design, implementace a podpora infrastruktury systému
 • Podpora uživatelů a HelpDesk
 • „Rozsáhlé investice do IT omezují investice do jiných oblastí společnosti. Řešení složitých technologických otázek mnohdy brání manažerům plně se koncentrovat na nejdůležitější podnikatelské cíle. Ověřeným řešením tohoto dilematu je outsourcing, kdy odpovědnost za provoz a odpovídající rizika přebírá dodavatel.“Otakar Školoud, technický ředitel GAUZY, s.r.o.Exchange Gold+
 • Kombinované spojení Exchange a SharePoint představuje dokonalé spojení technologií
 • pro spolupráci v týmu a partnery
 • Výhody řešení:
 • Okamžité zřízení služby zdarma bez aktivačních poplatků
 • Jednoduchý ovládací panel pro snadné nastavení
 • Dostupnost odkudkoli s garancí 99,99 %
 • Nulová investice do vlastního řešení
 • NONSTOP technická podpora 24/7
 • Pravidelné zálohování dat
 • Profesionální přístup
 • Vysoká úroveň služeb a finanční úspora
 • 30 dní zkušební doba
 • Exchange:
 • přístup z mobilních zařízení
 • zdarma licence Microsoft Outlook
 • sdílené veřejné složky
 • limit velikosti schránky 2GB
 • ochrana proti virům a spamu
 • SharePoint:
 • sdílení dokumentů v týmu
 • správa projektů a úkolů
 • organizace obchodních případů a kontaktů
 • přehlednost a snadná orientace
 • integrace se sadou MS Office
 • Ovládací panel pro správu organizace
 • Pomocí několika kliknutí myší snadno vytvoříte nebo upravíte poštovní schránky, veřejné složky, připravíte distribuční listy a to bez odborných znalostí a školení. V ovládacím panelu také získáte přehled o využití zakoupených zdrojů, fakturaci a platbách.
 • Ovládací panel umožňuje:
 • Správu poštovních schránek a organizace Exchange
 • Správu uživatelů a webů SharePoint
 • Správu Virtuálních Privátních Serverů
 • Správu záznamů DNS
 • Statistiky a analýzy využití služeb
 • Přehled plateb a faktur
 • Objednávky rozšiřujících prostředků
 • Změnit heslo uživatele
 • Ovládací panel
 • Je dostupný v českém a anglickém jazyce. K dispozici je též ruská a německá verze
 • Nabídka pro partnery a ISV
 • Proč začít prodávat Exchange a SharePoint s námi jako reseller nebo partner?
 • Výhody partnerského řešení:
 • Nízke investice do začátku
 • Atraktivní marže
 • Okamžité uvedení na trh
 • Možnost vlastního brandu
 • Možnost inviduálních plánů a balíčků služeb
 • Hierarchický ovládací panel pro správu zákazníků
 • Automatizace obchodu, fakturace a notifikací
 • Výhody pro ISV:
 • Hostovaná platforma pro řešení
 • Oslovení širšího počtu zákazníků
 • Vytvoření komunity
 • RESELLER
 • Provizní prodej servisních plánů GAUZY. Partner má k dispozici rozhraní pro prodejce kde má kompletní informace o zákaznících a jejich platbách.
 • SILVER PARTNER
 • Partner dostává k dispozici vlastní obchod pro prodej hostovaných služeb s předdefinovanými plány služeb, který si může upravit do svých barev a loga. Zákazníci používají ovládací panel v barvách partnera.
 • GOLD PARTNER
 • Partner s největší možností přizpůsobení služeb. Může vytvářet vlastní plány služeb z dostupných zdrojů. GAUZY partnerovy účtuje skutečně odebrané zdroje, ze kterých se plány skládají.
 • Otázky&KontaktyKontaktní adresaGAUZY, s.r.o.Žitná 566/18120 00 Praha 2http://www.gauzy.czobchodní odděleníobchod@gauzy.cztel: +420 242 459 241oddělení technické podporysupport@gauzy.czhotline: +420 242 459 242Technický ředitelOtakar Školoud – skoloud@gauzy.czTel.: 226 519 567Obchodní ředitelMiroslav Radvan – radvan@gauzy.czTel.: 226 539 721Vybrané referenceStřední a velké firmy:Malé společnosti:ICT společnosti:
  Search Related
  Previous Slide

  Lampiran PTP..doc

  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x